Anasayfa
CEMAAT VAKIFLARI SENDROMU
DERNEK KURULUŞ BİLDİRGESİ
DİLEKÇE
ULUSLAR ARASI VAKIF SEMPOZYUMU
VAKIFLAR KANUNU TASARISI TASLAĞINA TALEP VE TEMENNİLERİMİZ
MÜLHAK VE MAZBUT VAKIFLAR ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
Resimler

ULUSLAR ARASI VAKIF SEMPOZYUMU

15-17 / 12 / 2004

Gn. Bşk. Nazım Siyavuşoğlu Konuşması


Vakıf müessesine gönül vermiş yöneticilerimiz, Mülhak ve Mazbut vakıf evlatları, hepinizi kalbi duygularım ile selamlıyorum.

Benim bu ulvi müessese de, vakıf hayatına, memur olarak başlamış, bugün platin erkek ve platin hanımlar grubuna girmiş, idari ve özel kurum yöneticisi dostlarım var. Bu dostlarla, yurtiçi ve yurtdışındaki vakıflarımızın ihyası için çok ulvi çalışmalarımız var.

Bizler un için değil, ün için, hayır için, çalışan insanlarız. Biz mülhak vakıf mütevellileri, vakıfları ihya eden büyük bir güvercin topluluğu iken, bugün bu müesseseyi maalesef idame ettirmeye çalışan "Bir avuç güvercinleriz. "

Bizlerin çalışmalarında bize gönül ve hizmet kapılarını açan değerli yöneticilerimiz, Lütfen yardımlarınızı, bizlere sunmaktan çekinmeyiniz, bizler inanın, iyi insanlarız ve burada bu ulvi müessesede, hizmet veren, sizlere büyük ihtiyacımız var, lütfen bizi koruyun ve bize sahip çıkın.

Burada lütfederseniz sizleri bir kaç hususta bilgilendirmeyi ve konuşmama öyle devam etmeyi istiyorum.

Vakıf dökümanlarında ve bilgilendirmelerde yanlış olan bir hususu belki haddimi aşarak düzeltmek isterim. Genel Müdürlüğümüz bilgilerinde Mazbut vakıfların 36000 Mülhak vakıfların ise 306 olduğu ifade edilmektedir, ancak bu rakamlar vakfiyeler toplamıdır, örneğin bir vakfın 11 - 12 ve/ veya 3-4 vakfiyesi olabilir, bu rakamlar mazbut ve mülhak vakıfların sayılarını göstermezler, gerçekte mazbut vakıf 5-6 bin civarında olup, bu sayılara mülhak vakıfların mazbuta dönüştürülmesi ile ulaşılmıştır. Vakıfların nüvesini teşkil eden mülhak vakıflar ne yazık ki bugün 306 olarak ifade ediliyorlarsa da gerçekte bu rakam 200 civarındadır.

Efendim bu gün bir konuyu daha sizlere arz etmek isterim, yine haddimi aşarsam lütfen bağışlayın, yurdumuz genelinde vakıflarımız ve tarihi abidelerimiz olduğu gibi çeşitli dünya ülkelerinde de vakıfları vardır, ve ülkeler resmi bazda birbirlerini bu hususta tanımazlar buralarda söz sahibi olan vakfın mütevellileri ve/veya mütevelli heyetidir, ve devletler, bu insanları tanırlar, bu güne kadar birkaç bin vakıf mazbudiyete alınırken vakfın dışarıda yani dış dünyadaki vakfiye dâhilinde ki yerleri bir şekilde o ülkeye bilmeden bırakılabilir, bu da büyük bir cinayettir. Bu aralarda böyle bir durum varsa konunun ehemmiyetine önemle dikkat çekmek isterim.

Efendim, çok saygı duyduğum ve çok sevdiğim sn. Hüseyin Hatemi hocama, burada içimdeki bir duyguyu aktarmak isterim. Hocam 650-700 yıllık Osmanlı imparatorluk dönemi tapu ve belgeleri nin, bu günlere taşınan bölümü sanırım % 25 civarındadır, İzmir çeşme bölgesinde vakıf elamanlarımız ve üst düzey yöneticilerle defalarca keşif yaptık, senelerce tozlu arşivlerde ışık yüzü görülmeden 4-5 defterden ilk geldisine ulaşmak için, anahtar niteliğindeki zabıt varakalarına inildi ve binlerce kayıt çıkarıldı ve bunlar tapulara taşındı, küçük bir bölümünden çok küçük toprak taviz bedelleri alınarak buraların vakıf olduğu ispat edilmişken, buraları kullanıcıya yani işgalciye tekrar bila bedel, terkin edildi, bunları çıkarmak için gün geldi dairemi, gün geldi arabamı sattım, inanılmaz yorgunluklarım cabası, hele vakıf çalışanları, o ulvi vazife şinas insanların çalışmaları inanılmaz, birçok bölgede olduğu gibi, vakıf menfaatine ve hukukuna bilirkişi kimliğinizle büyük zarar verdiniz. Bu küçük paraları bile bize çok gördünüz, ve bir yıl sonra toprak taviz bedeli paralarını elimizden aldırdınız, emeklerim ve hakkımı ben bugün size helal ediyorum ama, o mahzenlerde, gözleri bozulan, tonla toz yutan, olumsuz doğa koşullarında özveriyle çalışan o aziz dostlarımın duygularını bilemem ama, dilerim bir gün onlarda size, haklarını helal ederler.

Bu erozyon nedeniyle, yıllarca üst yöneticilerimizin, telkin ve tensipleri ile "Mülhak ve Mazbut Vakıflar Kültür ve Araştırma Derneğimizi kurduk ve derneğimizin onursal başkanı, vakıflar genel müdürüdür.

Vakıf, bir malı geliri ile birlikte, hayr-i bir hizmete tahsis etmek üzere, vakfedenin mülkiyetinden çıkarak, sosyal mülkiyet kategorisine, aktarmak demektir. Yani vakıf menfaati, cenab-ı hakkın mülkü hükmünde olmak üzere, aslını müebbeden hapis etmektir.

Kuruluş amacımız, yurt içi ve yurt dışındaki mülhak ve mazbut vakıfların, manevi değerini korumak, tarihi eserlerin tahribini önlemek, tarihi dokusunu değiştirmeden günümüze intikallerini sağlamak, ecdadımıza, büyük milletimize ve insanlığa hizmettir, ilkesi ile vakıfları, batıda olduğu gibi, kamu ve özel sektörle birlikte etkin ve yaygın gönüllü kuruluşların oluşturduğu, üçüncü sektör konumuna getirmek.

Vakıf, abide ve eserleri ile bu vakıfların temsilcileri evlatlarını, gelecek nesillere özenle ve sağlıklı bir şekilde intikal ettirebilmek, ilmi ve kültürel faaliyetler ile vakıf kurmuş ecdadımızın ruhlarını anmamıza vesile olan, bizlere, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen ve ebediyete intikal eden bağışçılarımızın da ruhları için, Hatim ve Mevlid-i şerif okutmak, genel konularda, vakıf hukukunu korumak, ileride fertlerin ve zümrelerin başına gelebilecek risklere karşı, ferdi ve toplumsal yönde tedbir almak, mahalli, mülki ve merkezi idare ile koordinasyonu sağlamak ve yaptırımcı olmak.

Kurum olarak amacımız, dünya ve ülke kültürümüze renk katan, vakıflarımız ile cemaat vakıfları koordinasyonunu sağlamak kültür mozaiği çalışmaları ve vakıflar genel müdürlüğümüz projelerini zenginleştirmek, bilinmeyen kültürel zenginliklerimizi tarihin derinliklerinden çıkararak, dünya insanlık tarihine sunmaktır.

Bil vesile bu değerli zengin etkinliği bizlere sunan başta Sn. Başbakan yardımcımız Mehmet Ali Şahin beyefendi olmak üzere, Genel Müdürümüz Yusuf Beyazıt beyefendiye teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatımızda da manevi değerlerimizin rehber olması dileği ile katkıda bulunanları, kalbi sevgilerimle yüce yaradanımızın şefkat ve himayelerine sunuyorum.

NAZIM SİYAVUŞOĞLU

Mülhak ve Mazbut Vakıflar Araştırma ve Kültür Derneği
Genel Başkan
  © 2003  - 2018 Mülhak Mazbut Vakıflar Araştırma ve Kültür Derneği www.mmvakder.org.tr
info@mmvakder.org.tr
www.hanedan.org